Ενδεικτικά δημόσια έργα:

>    Έργο: Κατασκευή εξωτερικού δικτύου διανομής γεωθερμικού ρευστού.    

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Ε.Ι.Π.Λ.

        Προϋπολογισμός: 236.688,00 €

>    Έργο: Συντήρηση - βελτίωση ασφαλτικών ταπήτων και σήμανσης στο οδικό τμήμα Βατοπέδι - Νικήτη                                          (κόμβος κυκλώματος προς Ν. Μαρμαρά και Άγιο Νικόλαο)

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Σ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 1.600.000,00 €

>    Έργο: Συντήρηση των εθνικών οδικών αξόνων που διαπερνούν το πολεοδομικό συγκρότημα του Δήμου Θεσ/νίκης

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Σ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 1.173.881,00 €

>    Έργο: Συντήρηση βελτίωση της 2ης Ε.Ο. στο τμήμα Θεσ/νίκης - Καβάλας

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Σ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 880.410,00 €

>    Έργο: Κατασκευή ανισόπεδης διασταύρωσης στον κόμβο Ν. Απολλωνίας επί της οδού Θεσ/νίκης - Καβάλας

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Σ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 440.205,00 €

>    Έργο: Αντιμετώπιση επικίνδυνων κατολισθήσεων πρανών στην 12 Ν.Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Σερρών

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Σ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 293.470,00 €

>    Έργο: Συντήρηση - βελτίωση της 65 Π.Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Κιλκίς

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Σ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 293.470,00 €

>    Έργο: Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Ν. Χαλκιδικής (τμήμα Σταυρός - Ολυμπιάδα)

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Σ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 264.123,00 €

>    Έργο: Αντιμετώπιση καταπτώσεων σε τμήματα της Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Ιερισσού

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Σ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 234.776,00 €

>    Έργο: Συντήρηση εθνικής οδού Θεσ/νίκης - όρια Ν.Σερρών

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Σ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 150.000,00 €

>    Έργο: Συντήρηση - βελτίωση - σήμανση της αρ. 65 Ν.Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Κιλκίς - όρια Ν. Σερρών

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Σ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 300.000,00 €

>    Έργο: Συντήρηση βελτίωση σήμανση της Δυτικής και ανατολικής Περιφερειακής

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Σ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 300.000,00 €

>    Έργο: Συντήρηση - βελτίωση ασφαλτικών ταπήτων και σήμανσης στο οδικό τμήμα Βατοπέδι - Νικήτη

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Σ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 480.000,00 €

>    Έργο: Εκτέλεση επειγουσών εργασιών αντιμετώπισης ολίσθησης των πρανών στη Χ.Θ. 40+600 της Ε.Ο. Θεσ/νίκης -         Σερρών

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Σ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 290.000,00 €

>    Έργο: Ύδρευση Δ.Δ. Λαγυνών - Υδραυλικά

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

        Προϋπολογισμός: 424.000,00 €

>    Έργο: Υδροδότηση των Δ.Δ. Κολχικού - Δρακοντίου - Ανάληψης του Δήμου Λαγκαδά

        Κύριος έργου: Δ.Ε.Υ.Α.Λ.

        Προϋπολογισμός: 1.575.560,00 €

>    Έργο: Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της 11ης επαρχιακής οδού Καβάλας έως Λαγκαδά και κατασκευή         γέφυρας στη Χ.Θ. 1+100 της οδού Λαγυνών - Λαγκαδά (έναντι εργοστασίου ΑΓΝΟ)

        Κύριος έργου: Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.

        Προϋπολογισμός: 1.254.145,00 €

>    Έργο: Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου (Τμήμα Ι)

        Κύριος έργου: Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.

        Προϋπολογισμός: 345.600,00 €

>    Έργο: Επισκευή - βελτίωση ιρλανδικών ρείθρων στην υπ' αριθμ. 15 επαρχιακή οδό Λαγκαδά - Ρεντίνας

        Κύριος έργου: Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.

        Προϋπολογισμός: 293.470,00 €

>    Έργο: Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στην 11η Ε.Ο. Λαγκαδά - Σοχού (Χ.Θ. 7+100) Καταπτώσεις πρανών αριστερά         της οδού

        Κύριος έργου: Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.     

        Προϋπολογισμός: 136.000,00 €

>    Έργο: Συντήρηση επισκευή τμημάτων της υπ' αρ. 2 Επαρχιακής οδού Θεσ/νίκης - Ασβεστοχωρίου - Κισσός

        Κύριος έργου: Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.

        Προϋπολογισμός: 200.000,00 €

>    Έργο: Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών της 11ης επαρχιακής οδού Καβάλας έως Λαγκαδά και κατασκευή         γέφυρας στη Χ.Θ. 1+100 της οδού Λαγυνών - Λαγκαδά (έναντι εργοστασίου ΑΓΝΟ) (Συμπληρωματική Σύμβαση)

        Κύριος έργου: Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.

        Προϋπολογισμός: 409.555,00 €

>    Έργο: Ύδρευση δήμου Πικρολίμνης. Κατασκευή εξωτερικού υδραγωγείου Δήμου Πικρολίμνης

        Κύριος έργου: Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Κ.

        Προϋπολογισμός: 2.905.355,00 €

>    Έργο: Βελτίωση γεωμετρικών χαρακτηριστικών οδού Κιλκίς - Ευκαρπίας

        Κύριος έργου: Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Κ.

        Προϋπολογισμός: 2.740.000,00 €

>    Έργο: Βελτίωση βατότητας Δρόμος Κρήνης όρια Νομού προς Μονοπήγαδο

        Κύριος έργου: Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Χ.

        Προϋπολογισμός: 500.000,00 €

>    Έργο: Βελτίωση βατότητας δασικής αντιπυρικής οδού ΔΤ9Α κορυφή ΔΤ7Γ ΔΤ5Γ Μυριόφυτο

        Κύριος έργου: Δασαρχείο Κιλκίς

        Προϋπολογισμός: 1.096.585,00 €

>    Έργο: Βελτίωση βατότητας δασικής αντιπυρικής οδού πλαγιά ΔΤ9Α πυροφυλάκειο Μονόλιθου Λυόμενο

        Κύριος έργου: Δασαρχείο Κιλκίς

        Προϋπολογισμός: 1.426.500,00 €

>    Έργο: Συντήρηση ασφαλτικών οδοστρωμάτων της ΕΟ Θεσσαλονίκης Κιλκίς Προμαχώνα

        Κύριος έργου: ΔΕΣΕ

        Προϋπολογισμός: 1.185.000,00 €

>    Έργο: Ανάπλαση πεζοδρομίων παλιού οικισμού Ευκαρπίας

        Κύριος έργου: Δήμος Ευκαρπίας

        Προϋπολογισμός: 597.100,00 €

>    Έργο: Ασφαλτοστρώσεις οδών

        Κύριος έργου: Δήμος Ευόσμου

        Προϋπολογισμός: 410.858,00 €

>    Έργο: Εγκατάσταση χλοοτάπητα και αρδευτικού αποστραγγιστικού δικτύου στο δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου         (αθλητικό πάρκο Παπακυριαζή)

        Κύριος έργου: Δήμος Ευόσμου

        Προϋπολογισμός: 127.659,00 €

>    Έργο: Διασύνδεση Ταγαράδων - Θέρμης

        Κύριος έργου: Δήμος Θέρμης

        Προϋπολογισμός: 299.545,00 €

>    Έργο: Ασφαλτόστρωση δρόμων

        Κύριος έργου: Δήμος Θέρμης

        Προϋπολογισμός: 988.948,00 €

>    Έργο: Δημοτική οδοποιία ετών 2008-2009

        Κύριος έργου: Δήμος Καλαμαριάς

        Προϋπολογισμός: 1.300.000,00 €

>    Έργο: Εργασίες οδοποιίας έτους 2001 στην περιοχή επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Καλαμαριάς

        Κύριος έργου: Δήμος Καλαμαριάς

        Προϋπολογισμός: 555.000,00 €

>    Έργο: Ύδρευση οικισμών - Ασφαλτοστρώσεις οικισμών

        Κύριος έργου: Δήμος Κρουσσών

        Προϋπολογισμός: 352.164,00 €

>    Έργο: Κατασκευή οδών στην πόλη του Λαγκαδά

        Κύριος έργου: Δήμος Λαγκαδά

        Προϋπολογισμός: 310.736,11 €

>    Έργο: Πλακοστρώσεις κρασπεδώσεις ασφαλτοστρώσεις και φωτισμός στα ΔΔ δήμου Λαγκαδά

        Κύριος έργου: Δήμος Λαγκαδά

        Προϋπολογισμός: 1.250.000,00 €

>    Έργο: Ενδοδημοτική οδοποιία δ.δ. Δήμου & πόλης Λαγκαδά

        Κύριος έργου: Δήμος Λαγκαδά

        Προϋπολογισμός: 400.073,00 €

>    Έργο: Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Δ. Δήμου (Δ.Δ Καβαλλαρίου, Ανάληψης, Κολχικού, Ηρακλείου)

        Κύριος έργου: Δήμος Λαγκαδά

        Προϋπολογισμός: 334.556,00 €

>    Έργο: Ενδοδημοτική οδοποιία Δ.Δ. Ηρακλείου, Καβαλλαρίου, Λαγυνών & Περιβολακίου του δήμου Λαγκαδά

        Κύριος έργου: Δήμος Λαγκαδά

        Προϋπολογισμός: 248.969,00 €

>    Έργο: Κατασκευή οδών Δ.Δ. Δήμου Λαγκαδά

        Κύριος έργου: Δήμος Λαγκαδά

        Προϋπολογισμός: 317.451,00 €

>    Έργο: Κατασκευή οδών Δ.Δ. Δήμου Λαγκαδά (Συμπληρωματική Σύμβαση)

        Κύριος έργου: Δήμος Λαγκαδά

        Προϋπολογισμός: 150.000,00 €

>    Έργο: Εσωτερική οδοποιία του Δήμου Λαχανά

        Κύριος έργου: Δήμος Λαχανά

        Προϋπολογισμός: 411.294,00 €

>    Έργο: Ολοκλήρωση έργων οδοποιίας δήμου Μουριών

        Κύριος έργου: Δήμος Μουριών

        Προϋπολογισμός: 440.205,00 €

>    Έργο: Βελτίωση εσωτερικής οδοποιίας ΔΔ Λητής δήμου Μυγδονίας

       Κύριος έργου: Δήμος Μυγδονίας

       Προϋπολογισμός: 504.859,31 €

>    Έργο: Τσιμεντόστρωση ασφαλτόστρωση δρόμων στο ΔΔ Μελισσοχωρίου

       Κύριος έργου: Δήμος Μυγδονίας

       Προϋπολογισμός: 635.000,00 €

>    Έργο: Ασφαλτόστρωση δρόμου στο Δ.Δ. Δρυμού (Λαγκαδιανή Στράτα)"

        Κύριος έργου: Δήμος Μυγδονίας

        Προϋπολογισμός: 200.000,00 €

>    Έργο: Ασφαλτοστρώσεις οδών

        Κύριος έργου: Δήμος Πυλαίας

        Προϋπολογισμός: 700.000,00 €

>    Έργο: Ασφαλτοστρώσεις οδών 2006

        Κύριος έργου: Δήμος Πυλαίας

        Προϋπολογισμός: 980.000,00 €

>    Έργο: Αποκαταστάσεις - ασφαλτοστρώσεις 2001

        Κύριος έργου: Δήμος Σταυρούπολης

        Προϋπολογισμός: 183.939,00 €

>    Έργο: Ασφαλτόστρωση δρόμων περιοχής επέκτασης (γειτονιά 2-3)

       Κύριος έργου: Δήμος Ωραιοκάστρου

       Προϋπολογισμός: 346.295,00 €

>    Έργο: Ετήσια συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου επαρχίας Λαγκαδά Έκτακτες επεμβάσεις έτους 2007-2008

        Κύριος έργου: Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ

        Προϋπολογισμός: 500.000,00 €