Ενδεικτικά ιδιωτικά έργα:

>    Έργο: Κατασκευή τοιχείου περίφραξης και διάστρωση αμμοχάλικου σε οικόπεδο στον Λιμένα Θεσσαλονίκης

        Κύριος έργου: NORTH AEGEAN SLOPS

        Προϋπολογισμός: 180.000,00

>    Έργο:  Κατασκευή περίφραξης οικοπέδου και κατασκευή βάσεων στήριξης δεξαμενών αποθήκευσης ασφαλτικών         προϊόντων στο Λιμένα Θεσσαλονίκης

        Κύριος έργου: ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΑΕ

        Προϋπολογισμός: 800.000,00

>    Έργο: Εγνατία Οδός: Συντήρηση και λειτουργία του τμήματος  από Α/Κ Καλοχωρίου μέχρι Α/Κ Αγ. Ανδρέα (2009-2014)

        Κύριος έργου: ΙΟΝΙΟΣ ΑΕ

        Προϋπολογισμός: 185.000,00

>    Έργο: Κατασκευή αγωγού αποχέτευσης, διαμόρφωση και ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου στις αποθήκες του Μασούτη         στο Καβαλάρι

        Κύριος έργου: ΒΕΡΜΙΟΝ

        Προϋπολογισμός: 400.000,00

>    Έργο: Ασφαλτικά στο ALDI Σταυρούπολης

        Κύριος έργου: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - STRABAG

        Προϋπολογισμός: 46.000,00

>    Έργο: Ασφαλτόστρωση δρόμου Μυλοχωρίου - Χέρσου

        Κύριος έργου: ΣΤΡΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 457.000,00

>    Έργο: Ασφαλτοστρώσεις και εξωτερικά δάπεδα

        Κύριος έργου: ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.

        Προϋπολογισμός: 356.000,00

>    Έργο: Εργασίες ασφαλτικών στο κατάστημα ALDI της Πυλαίας

        Κύριος έργου: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - STRABAG AG

        Προϋπολογισμός: 111.000,00

>    Έργο: Ασφαλτόστρωση δρόμου στο αεροδρόμιο

        Κύριος έργου: Κ/Ξ ΑΘΗΝΑ - ΑΚΤΩΡ

        Προϋπολογισμός: 144.000,00

>    Έργο: Ασφαλτόστρωση τμήματος της επαρχιακής οδού Λαγκαδά - Κολχικού

        Κύριος έργου: ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

        Προϋπολογισμός: 1.010.000,00

>    Έργο: Ασφαλτόστρωση τμημάτων Εγνατίας Οδού στην περιοχή Νυμφόπετρα Βόλβης

        Κύριος έργου: ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

        Προϋπολογισμός: 272.000,00

>    Έργο: Aσφαλτόστρωση στον Κόμβο Λαχανά

        Κύριος έργου: ALPINE MAYREDER BAU GmbH

        Προϋπολογισμός: 329.400,00

>    Έργο: Ασφαλτικές εργασίες - συντηρήσεις τμημάτων της Εγνατίας Οδού από Κόμβο Κ 22 (Ιωνία) έως Κόμβο Κ 24         (Λαγκαδά)

        Κύριος έργου: ΕΤΕΘ Α.Ε.

        Προϋπολογισμός: 600.500,00

>    Έργο: Εγνατία Οδός: Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας του τμήματος από Α/Κ Κ1 Καλοχωρίου μέχρι Α/Κ Αγ. Ανδρέα

        Κύριος έργου: ΕΤΕΘ Α.Ε.

        Προϋπολογισμός: 486.000,00

>    Έργο: Κέντρο αποθηκών (Logistics) Σίνδου

        Κύριος έργου: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ - STRABAG

        Προϋπολογισμός: 1.037.000,00

>    Έργο: Εργασίες ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων και κατασκευής οδοποιίας περιβάλλοντος χώρου στην Leroy Merlin         στη Θεσσαλονίκη

        Κύριος έργου: INTRAKAT

        Προϋπολογισμός: 487.000,00