Στις μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτικών προϊόντων, που στεγάζονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στον Δρυμό Θεσσαλονίκης, παράγονται όλες οι γνωστές ποιότητες έτοιμου σκυροδέματος, αλλά και ειδικές ποιότητες σκυροδέματος για εξειδικευμένα τεχνικά έργα, καθώς επίσης ασφαλτοσκυροδέματα και ασφαλτικά μίγματα όλων των τύπων.

Βασική επιδίωξη της εταιρίας μας είναι η άριστη ποιότητα όλων των παραγόμενων προϊόντων, που επιτυγχάνεται με συνεχείς ελέγχους στο εργαστήριο δομικών υλικών.