Στις εγκαταστάσεις μας παράγουμε ασφαλτοσκυρoδέματα και ασφαλτικά μίγματα όλων των τύπων:

 •  Ασφαλτικό Σκυρόδεμα ΠΤΠ Α265 ΤΥΠΟΥ Β / ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ 50/7
 • Ασφαλτικό Σκυρόδεμα ΠΤΠ Α265 ΤΥΠΟΥ Β / ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ.
 • Ασφαλτικό Σκυρόδεμα ΠΤΠ Α265 ΤΥΠΟΥ Β / ΣΤΡΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ 50/70
 • Ασφαλτικό Σκυρόδεμα ΠΤΠ Α260 ΤΥΠΟΥ Β / ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ / ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ 50/70
 • Ασφαλτικό Σκυρόδεμα ΠΤΠ Α265 ΤΥΠΟΥ Γ / ΣΤΡΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΩΤΙΚΗ / ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΒΑΡΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 25/55-65
 • Ασφαλτικό Σκυρόδεμα ΠΤΠ Α260 ΤΥΠΟΥ Δ / ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ / ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ 50/70
 • Ασφαλτικό Σκυρόδεμα ΠΤΠ Α260 ΤΥΠΟΥ Δ / ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗΣ / ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ 25/55-65
 • Ασφαλτικό Σκυρόδεμα ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 1 / ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ 50/70
 • Ασφαλτικό Σκυρόδεμα ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ 2 / ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ 50/70
 • Ασφαλτικό Σκυρόδεμα ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ ΣΤ-4, ΤΥΠΟΣ 1-12,5mm / ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία Πιστοποίησης του Συστήματος Ελέγχου Παραγωγής για την Σήμανση Συμμόρφωσης (CE) των κάτωθι ασφαλτικών μιγμάτων:

 • Τύπος ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5
 • Τύπος ασφαλτομίγματος ΑΣ 20
 •  Τύπος ασφαλτομίγματος ΑΣ 31,5
 • Τύπος ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 1
 • Τύπος ασφαλτομίγματος ΑΣ 12,5 ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΡΟΥ ΤΥΠΟΥ 2

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ-Ε.Κ Ελέγχου Παραγωγής Εργοστασίου Νο 0906-CPR-02412015

 

 

2)          Α