Στην μονάδα παραγωγής σκυροδέματος παράγονται όλες οι γνωστές ποιότητες έτοιμου σκυροδέματος, αλλά και ειδικές ποιότητες σκυροδέματος για εξειδικευμένα τεχνικά έργα:

  • Κατηγορία Σκυροδέματος  C 8/10
  • Κατηγορία Σκυροδέματος  C 12/15
  • Κατηγορία Σκυροδέματος  C 16/20
  • Κατηγορία Σκυροδέματος  C 20/25
  • Κατηγορία Σκυροδέματος  C 25/30
  • Κατηγορία Σκυροδέματος  C 30/37
  • Οποιαδήποτε άλλη μελέτη σύνθεσης θα μας προσκομιστεί