Η εταιρία μας διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό και εξειδικευμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον τομέα των κατασκευών:

  • Έργα Οδοποιίας:  Χωματουργικά  -  Οδοστρωσία   -   Ασφαλτικά
  • Έργα αποχέτευσης – υδραυλικά
  • Κατασκευή γεφυρών
  • Κατασκευή οχετών σωληνωτών και κιβωτοειδών
  • Κατασκευή βιομηχανικών κτιρίων – αποθηκών
  • Κρασπεδώσεις - Πλακοστρώσεις

Τα δομικά υλικά που χρησιμοποιούμε προέρχονται από τις ιδιόκτητες μονάδες παραγωγής σκυροδέματος και ασφαλτικών προϊόντων. Η ποιότητα τους διασφαλίζεται μέσα από τον συνεχή έλεγχο πρώτων υλών και παραγόμενων υλικών στο εργαστήριο δομικών υλικών που έχουμε εγκαταστήσει στο συγκρότημα παραγωγής.

Οι μηχανικοί της εταιρίας μας παρέχουν πλήρη στήριξη στον τομέα της μελέτης, επίβλεψης και έκδοσης των απαραίτητων αδειών για την ολοκλήρωση των τεχνικών έργων.